Politika vraćanja / zamjenja robe

 

 

         O  Povrat Robe i Novca

                    Ako je kupac kupio robu u “eTržnici.com” i nije zadovoljan sa robom ili mu roba ne odgovara, ima pravo da vrati robu u roku od 3 dana

             od dana primanja robe, a njegov novac će mu biti vraćen.

       Na koji način se može vratiti roba ?

       1.  Popunjava zahtjev za vraćanje / zamjene robe

       2.  Kupac šalje robu sa originalnom kutijom ili paketom, račun i vaš broj žiro računa (radi povrata novca) putem pošte na  adresu “eTržnice.com”  

       3.  “Tržnica.com” prima vašu vraćenu robu, provjerava na greške ili oštećenja i ako je roba ispravna po našem članku za vraćanje novca,

            “Tržnica.com” će da uplati novac na vas žiro račun.

 

     Napomena.  Sve troškove vrćanja robe i novca snosi kupac.

       Članak za vraćanje novca

 

      O zamjeni robe

                Ako je kupac kupio robu u “E-Tržnici” I nije zadovoljan sa robom ili mu roba ne odgovara, ima pravo da zamijeni  robu u roku od 5 od

          dana primanja robe ili u roku garancije.

      1. Popunjava zahtjev za vraćanje / zamjene robe

      2. Kupac šalje robu sa originalnom kutijom ili paketom, putem pošte na  adresu “eTržnice.com”

      4. “E-Tržnica” prima vašu vraćenu robu, provjerava na greške ili oštećenja i ako je roba ispravna po našem članku za zamjenu robe,

          “E-Tržnica” će da vas kontaktirati o zamjeni robe.

      5. Kupac koji je vratio robu koja je ispravna po našem članku o zamjeni robe ponovo ide na sajt “eTržnica.com” i poručuje drugi artikal

      6. “E-Tržnica” šalje robu na vašu  adresu

        Napomena.  Sve troškove (poštarina za ponovo isporuke robe) zamjene robe snosi kupac.

     

      Članak o zamjeni robe

 

 

 

 

Copyright © 2015
etrznica.com